logo
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК

«Атырау Су Арнасы» КМК директоры
Құрметов Руслан Құрметұлы


Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күн сайын
(дүйсенбіден бастап жұмаға дейін)
сағ. 18.00-ден 19.00-ге дейін.

avariinaya
zayavka
center
news
obratnaya

«Атырау Су Арнасы» КМК тұтынушылардың назарына 14 қаңтар түнгі сағат 24.00-ден бастап, 15 қаңтар 2019 жылы 06.00-ге дейін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары бойынша уақытша су беру тоқтатылатындығын хабарлайды.

«Атырау Су Арнасы» КМК директоры міндетін атқарушының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 230-Б бұйрығымен 2019 жылдың 1 қаңтары – 2019 жылдың 31 шілдесі аралығына реттелетін сумен жабдықтау және суды әкету қызметіне уақытша төмендетілген мынадай тарифтер қолданылады:
Тұтынушылар атауы

1.01.2019 ж.-31.06.2019 ж. аралығына теңге/м3, ҚҚС-сыз

Магистралды құбырлар және тарату желілерімен су беру

Тұрғындар

92,63

Өзге тұтынушылар

291,63

Сарқынды суларды әкету, тазарту

Тұрғындар

30,40

Өзге тұтынушылар

135,75

Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2017 жылдың 1 тамызынан 2018 жылдың 31 шілдесі аралығының жылдық орындалуы
№ р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер, %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 1 799 386,44 1 954 972,54 8,6
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 618 528,60 518 392,21 -16,2
1.1. шикізат және материалдар "-" 352 158,92 301 827,81 -14,3
1.2. жанар-жағармай материалдар "-" 69 034,32 90 330,13 30,8
1.3. отын "-" 11 642,24 12 065,47 3,6
1.4. энергия "-" 185 693,12 114 168,80 -38,5
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде "-" 888 846,22 756 067,50 -14,9
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы "-" 808 777,27 696 062,62 -13,9
2.2. әлеуметтік салық "-" 80 068,95 60 004,88 -25,1
3 Амортизация "-" 153 316,53 549 428,74 258,4
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде "-" 12 819,04 18 044,30 40,8
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу "-" 12 819,04 18 044,30 40,8
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 125 876,05 131 084,08 4,1
  тартылған көлік қызметі "-" 24 692,08 25 938,71 5,0
  байланыс қызметтері "-" 7 411,34 6 722,36 -9,3
  іссапар шығыстары "-" 264,26 80,48 -69,5
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау "-" 14 170,80 9 335,45 -34,1
  метрология "-" 397,89 0,00 -100,0
  кадрлар дайындау "-" 759,98 392,82 -48,3
  табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы "-" 2 235,31 2 006,54 -10,2
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау "-" 441,84 160,50 -63,7
  медициналық тексеру "-" 2 842,17 2 888,87 1,6
  бағдарламалық қамтамасыз ету "-" 765,38 129,33 -83,1
  объектіні күзету "-" 35 973,45 25 411,37 -29,4
  ауыз су сертификаттау "-" 268,86 527,65 96,3
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет "-" 1 408,89 253,28 -82,0
  сақтандырудың міндетті түрлері "-" 9 890,89 26 461,29 167,5
  қоршаған ортаны қорғау "-" 1 805,91 6 041,17 234,5
  газ плиталарына, газ оттықтарға сервистік қызмет көрсету "-" 320,06 1 195,00 273,4
  балық қорғау құрылғыларын жөндеу бойынша су асты жұмыстарын жүргізу "-" 980,03 1 000,00 2,0
  басқа ұйымдардың қызметтері "-" 12 755,25 14 273,18 11,9
  көлік құралдарын тексеру "-" 300,82 552,73 83,7
  жылу қуаты "-" 1 490,51 865,22 -42,0
  энергетикалық аудит "-" 6 700,33 6 848,10 2,2
ІІ Кезең шығыстары, барлығы "-" 203 210,70 197 938,89 -2,6
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде "-" 203 210,70 197 938,89 -2,6
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы "-" 156 733,67 152 858,13 -2,5
6.2. әлеуметтік салық "-" 15 516,63 12 482,68 -19,6
6.3. амортизация "-" 2 769,47 1,61 -99,9
6.4. салықтар "-" 13 127,04 15 468,16 17,8
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде "-" 15 063,89 17 128,32 13,7
  үй-жайларды жалдау "-" 1 058,37 893,50 -15,6
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер "-" 2 875,11 502,43 -82,5
  банктік қызмет "-" 5 359,79 8 104,82 51,2
  іссапар шығыстары "-" 1 260,02 2 347,01 86,3
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар "-" 686,94 1 019,34 48,4
  байланыс "-" 2 197,82 1 770,86 -19,4
  кеңсе тауарлары "-" 1 080,94 1 809,45 67,4
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым "-" 149,85 551,18 267,8
  жарнама "-" 395,05 129,73 -67,2
III Барлық шығындар "-" 2 002 597,14 2 186 110,02 9,2
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 289 419,92  
V Барлық кіріс мың. тг. 2 002 597,14 2 475 529,94 23,6
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3 13 565,00 14 948,73 10,2
VII Нақты құны мың.м3   159,98  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3 147,63 173,59 17,6
Х Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг.   32 853,78  
  Инвестициялық бағдарлама (шеберхананы күрделі жөндеуден өткізу) мың. тг.   344,82  
 
 

 

Сарқынды суларды бұру және тазарту қызметі бойынша тарифтік сметаның 2017 жылдың 1 тамызынан 2018 жылдың 31 шілдесі аралығының жылдық орындалуы

№ р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер, %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 700 863,30 709 263,76 1,2
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 143 160,08 111 906,71 -21,8
1.1. шикізат және материалдар "-" 45 669,20 31 889,58 -30,2
1.2. жанар-жағармай материалдар "-" 50 034,47 36 401,70 -27,2
1.4. энергия "-" 47 456,41 43 615,44 -8,1
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде "-" 371 928,56 363 736,56 -2,2
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы "-" 338 424,53 334 181,92 -1,3
2.2. әлеуметтік салық "-" 33 504,03 29 554,64 -11,8
3 Амортизация "-" 86 297,00 166 269,98 92,7
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде "-" 14 205,54 3 175,40 -77,6
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу "-" 14 205,54 3 175,40 -77,6
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 85 272,12 67 350,50 -21,0
  байланыс қызметтері "-" 217,60 1 564,83 619,1
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау "-" 217,62 79,05 -63,7
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау "-" 6 979,61 4 910,52 -29,6
  үй-жайларды жалдау "-" 521,29 440,08 -15,6
  кадрлар дайындау "-" 445,03 193,48 -56,5
  медициналық тексеру "-" 995,96 1 422,88 42,9
  сақтандырудың міндетті түрлері "-" 5 208,28 13 033,17 150,2
  булану алаңдарын жалдау "-" 3 531,99 3 142,04 -11,0
  қоршаған ортаны қорғау "-" 10 233,51 2 975,50 -70,9
  жабдықтар жөндеу жөніндегі басқа ұйымдардың қызметі "-" 4 072,39 3 953,24 -2,9
  басқа ұйымдардың қызметтері "-" 11 181,52 6 470,59 -42,1
  тартылған көлік қызметі "-" 19 759,51 12 775,78 -35,3
  бағдарламалық қамтамасыз ету "-" 376,98 63,70 -83,1
  іссапар шығыстары "-" 99,64 39,64 -60,2
  объектіні күзету "-" 17 718,26 12 516,05 -29,4
  энергетикалық аудит "-" 3 300,16 3 372,95 2,2
  көлік құралдарын тексеру "-" 148,16 272,24 83,7
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет "-" 264,61 124,75 -52,9
ІІ Кезең шығыстары, барлығы "-" 108 409,66 93 378,81 -13,9
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде "-" 108 409,66 93 378,81 -13,9
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы "-" 86 317,17 72 168,38 -16,4
6.2. әлеуметтік салық "-" 8 545,40 6 148,19 -28,1
6.3. салықтар "-" 6 465,55 7 618,64 17,8
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде "-" 7 081,54 7 443,59 5,1
  банктік қызмет "-" 2 533,41 3 464,43 36,7
  іссапар шығыстары "-" 719,11 1 155,99 60,8
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар "-" 553,66 502,06 -9,3
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер "-" 1 416,10 247,47 -82,5
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым "-" 73,80 271,48 267,9
  жарнама "-" 194,58 63,90 -67,2
  кеңсе тауарлары "-" 508,37 866,05 70,4
  байланыс "-" 1 082,51 872,21 -19,4
III Барлық шығындар "-" 809 272,96 802 642,56 -0,8
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 -5 356,15  
V Барлық кіріс мың. тг. 809 272,96 797 286,41 -1,5
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3 10 800,00 10 058,53 -6,9
VII Нақты құны мың.м3   79,80  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3 74,93 74,95 0,0
IX Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг.      
 
 

 

Жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметі бойынша тарифтік сметаның 2017 жылдың 1 тамызынан 2018 жылдың 31 шілдесі аралығының жылдық орындалуы

№ р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер, %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 16 366,15 10 499,02 -35,8
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 9 022,54 12 471,86 38,2
1.1. шикізат және материалдар "-" 2 188,58 1 216,57 -44,4
1.2. отын "-" 4 838,13 8 289,63 71,3
1.3. энергия "-" 1 995,83 2 965,66 48,6
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде "-" 7 135,04 8 792,64 23,2
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы "-" 6 492,30 8 045,60 23,9
2.2. әлеуметтік салық "-" 642,74 747,04 16,2
3 Амортизация "-" 1,33 0,00 -100,0
4 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде "-" 207,24 378,68 82,7
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау "-" 207,24 378,68 82,7
II Барлық шығындар "-" 16 366,15 21 643,17 32,2
IV Қаржылық нәтиже мың.тг. 0,00 -13 057,66  
V Барлық кіріс мың.тг. 16 366,15 8 585,51 -47,5
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі Гкал 2 500,00 1 311,65 -47,5
VII Нақты құны мың.м3 6 546,50 16 500,77 152,1
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың/Гкал 6 546,50 6 546,50 0,0
"Атырау Су Арнасы" КМК 25 қазан түнгі сағат 24.00-ден 26 қазан сағат 06.00-ге дейін қаланың су тазарту құрылғылары мен тарату желілерін маусымдық хлорлау жұмыстары жүргізілуіне байланысты салқын су берудің уақытша тоқтатылатыны туралы хабарлайды.
Жұма күні-5 қазанда Елбасының Қазақстан халқына жолдауының тікелей  трансляциясы  болды, ол елдің әлеуметтік –экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі жоғарылату міндеттеріне арналды.
Суретте: "Атырау Су Арнасы" кеңсесінде кәсіпорын қызметкерлері Елбасы жолдауын тыңдауда.

05.10.18-1

05.10.18-2

«Атырау Су Арнасы» КМК тұтынушылардың назарына 9 тамыз түнгі сағат 24.00-ден бастап, 10 тамыз  2018 жылы 06.00-ге дейін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары бойынша,  қаланың оң жақ жағалауындағы Тамаша СҮО-нан Еркінқала селосына дейін  уақытша су беру тоқтатылатындығын хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополияларды реттеу бәсекелестікті  және тұтынушылардың құқықтарын қорғау  комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті 2018 ж. 29 маусымда бекіткен №82-ОД бұйрығымен 2018 жылғы 1 тамыздан 2019 жылғы 31 шілде аралығында магистралдық құбырлармен және таратушы желілермен су беруге, сарқынды суды бұруға және тазалауға уақытша өтемдік тарифтері «Атырау Су Арнасы» КМК-мен келесі көлемде (ҚСС-сыз) енгізілетінін тұтынушылардың назарына жеткізеді:

Тұтынушылар атауы

теңге/м3

Магистралдық құбырлармен және таратушы желілермен су беру

Тұрғын

97,50

Басқа тұтынушылар

307,69

Сарқынды суларды бұру және тазалау

Тұрғын

32,00

Басқа тұтынушылар

140,64

«Атырау Су Арнасы» КМК тұтынушылардың назарына 17 шілде түнгі сағат 24.00-ден бастап, 18 шілде 2018 жылы 06.00-ге дейін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары бойынша уақытша су беру тоқтатылатындығын хабарлайды.

Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

Толығырақ...

«Атырау Су Арнасы» КМК қаланың су тазарту құрылғылары мен тарату желілерін маусымдық хлорлау жұмыстары жүргізілуіне байланысты 21 маусым түнгі сағат 24.00-ден 22 маусым сағат 06.00-ге дейін салқын су берудің уақытша тоқтатылатыны туралы хабарлайды.
Жұмыскер поселкесіндегі су қысымын көтеруші сорап стансасында жаңа сорап қондырғысын қондыру жəне қайта қосу бойынша жұмыстардың жасалуына байланысты бүгін 11.06.2018 жылы Жұмыскер поселкесі, Балауса ықшамауданы, Еркінқала, Еркінқала-2 селодағы бағытына қарай жұмыстар аяқталғанға дейін су беру тоқтатылады. Ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.
«Атырау Су Арнасы» КМК тұтынушылардың назарына 30 мамыр түнгі сағат 24.00-ден бастап, 31 мамыр 2018 жылы 06.00-ге дейін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары бойынша уақытша су беру тоқтатылатындығын хабарлайды.
«Атырау Су Арнасы» КМК тұтынушылардың назарына 3 мамыр түнгі сағат 24.00-ден бастап, 4 мамыр 2018 жылы 06.00-ге дейін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары бойынша уақытша су беру тоқтатылатындығын хабарлайды.

«Атырау Су Арнасы» КМК «Дренаж» КМК негізінде 1.06.2006 ж. Атырау қаласы әкімінің 22.06.2006 ж. № 213 каулысымен құрылды.

Толығырақ...

Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2017 жылға орындалуы

Толығырақ...

Құрметті Атыраулықтар! Əлеуметтік желілер мен мессенджерлерде 9-10 сəуір күндері суды хлорлау бойынша  таратылып жатқан хабарландыру-жалған ақпарат болып табылады. "Атырау Су Арнасы" КМК бұл күндері аталған  шара өткізілмейтіндігін хабарлайды. Барлық ресми ақпарат біздің сайтта www.suarnasy.kz, сондай-ақ Instagram-да - atyrausu.

Ағымдағы жылдың 27 сәуір күні сағат 15.00-де «Атырау Су Арнасы» КМК  (Атырау қаласы, Әуезов көшесі, 80) басшылығының тұтынушылар алдында реттеліп көрсетілетін сумен жабдықтау және сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша есеп беруі болады.

Өткізілетін жері: Құрмангазы атындағы Мәдениет үйі

  20 000 бастап 50 000 теңге аралығындағы бережақ қарызы бар абоненттер   
П.н. Жеке шот А.Ж.Т. Мекен-жай 01.04.18ж. қарызы
1 6969 Шаховая Н. Махамбет к-сі, 119 үй, 21 п. 20034,46
2 41392 Денисова Т. В. Нұрсая м/а, 14 көше, 14 үй, 145 п. 20070,98
3 13648 Бисенбаева Ж. И. Вокзал маңы-3 м/а, 23 үй, 11 п. 20114,39
4 59587 Ивкина А. К. Бимаганов к-сі, 16 үй, 43 п. 20152,13
5 1010864 Мухамбедиев К. Еркінқала с-сы, 11 үй 20198,74
6 1013707 Джасахбаев Н. Ж. Сарықамыс ы/а, 338 үй 20262,29
7 37400 Кайнарбаева Н. Баймұқанов к-сі, 39 үй, 69 п. 20277,58
8 1006717 Куанышева Г. Атырау-1 м/а, 884 үй 20281,43
9 11430 Агеева А. Ж. Молдағалиев к-сі, 33а үй, 144а п. 20306,92
10 1013114 Мусаев И. Сарықамыс ы/а, 324 үй 20679,28
11 32737 Утепбергенова А. Құнанбаев к-сі, 28 үй, 33/2 п. 20809,28
12 42603 Камиева Э. Б. Нұрсая м/а, 14 көше, 14 үй, 19 п. 20832,32
13 16815 Елемесова К. С. Гагарин к-сі, 124 үй, 205 п. 21172,61
14 1059341 Кабиева Ж. Тасқала-3 с-сы, Қайнар м/а, 4-40 үй 21586,43
15 29262 Шиденова Х.  Қ. Сатпаев к-сі, 56 үй, 28 п. 21738,84
16 47419 Бисеналиева А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 112а п. 21828,84
17 10970 Бросалин С. В. Азаттық даңғ., 72 үй, 2 п. 21934,12
18 60852 Токабасов Т. СМП-163 м/а, 5б үй, 1 блок, 2 п. 22052,02
19 8491 Утеуов Р. Абай к-сі, 21 үй, 85 п. 22140,35
20 45052 Турекешов О. К. Ж. Молдағалиев к-сі, 30 үй, 19 п. 22219,22
21 16807 Мухлесова Р. Гагарин к-сі, 124 үй, 112 п. 22293,04
22 35118 Мустафина А. К. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 417а 22318,56
23 35780 Бекенеева С. Датов к-сі, 13 үй, 36 п. 22669,72
24 1009518 Балканова Жұмыскер-2 м/а, 255 үй 22729,08
25 47424 Искиндиров С. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 208 п. 22921,04
26 37188 Анисимова Н. Б. Азаттық данғ., 22 үй, 14 п. 22958,93
27 11011 Доскалиев Б.  Вокзал маңы-5 м/а, 8 үй, 12 п. 23134,69
28 40938 Ермаганбетова Б. М. С. Датов к-сі, 29 үй, 36 п. 23178,26
29 2779 Жалгаспаев Д. Т. Авангард-3 м/а, 73 үй, 63 п. 23209,23
30 5381 Барамыгина Г. Авангард-3 м/а, 76 үй, 82 п. 23245,44
31 19071 Морозова Нұрсая м/а, 57 үй, 71 п. 23358,39
32 2323 Сорвачева О. М. Авангард-2 м/а, 18 үй, 84 п. 23387,45
33 41483 Куртмамедов Р. Э. Нұрсая м/а, 14 көше, 14 үй, 236 п. 23423,96
34 12940 Мореходова Г. Н. Ш. Еркинов к-сі, 4а үй, 22 п. 23447,73
35 37813 Шайхиева К. К. А. Құнанбаев к-сі, 16 үй, 68 п. 23466,4
36 1006501 Убдианов А. Лесхоз м/а, 22 үй 23467,62
37 11083 Уразов Л.  Вокзал маңы-5 м/а, 9 үй, 6 п. 23555,2
38 41474 Лазуткин В. В. Нұрсая м/а, 14 көше, 14 үй, 227 п. 23600,16
39 14572 Шокуров Н. Е. Вокзал маңы-3А м/а, 15а үй, 21 п. 23613,19
40 41135 Денисов Р. Г. Нұрсая м/а, 83 үй, 29 п. 23666,95
41 35623 Ирмагамбетова С. Датов к-сі, 11а үй, 5 п. 23944,86
42 1001696 Искакова А. Жерұйық м/а, 9 өткел, 5 үй 24022,72
43 6588 Исмадьярова Б. У. Авангард-2, 23 үй, 3 п. 24027,88
44 49267 Алиева М. А. Владимирский к-сі, 99 үй, 89 п. 24163,92
45 6197 Кенжесова Б. Лесхоз м/а, 19 үй, 2 п. 24266,8
46 1035664 Кызылбаева Г. Талғайран-2 п-сы, 8 үй 24288,05
47 1051650 Бекжанов Г. А. Ш. Қалдаяқов к-сі, 48 үй 24451,35
48 34479 Гапонова Достық к-сі, 2 үй, 74 п. 24476,61
49 49588 Хан А. Д. СМП-136 м/а, 2 үй, 32 п. 24505,38
50 16645 Панкратова В. Нұрсая м/а, 54 үй, 46 п. 24570,45
51 1003346 Решов К. Ескі аэропорт м/а, 15а үй 24769,01
52 49246 Мырзашева К. Ж. Владимирский к-сі, 99 үй, 63 п. 24841,26
53 26926 Кайржанова Н. М. Ж. Молдағалиев к-сі, 33а үй, 132 п. 25030,41
54 38707 Кожиев В. Қожакаев к-сі, 27 үй, 51 п. 25193,38
55 39046 Ищанова (Гаджиева) А. Б. А. Қүнанбаев к-сі, 30А үй, 201 25230,56
56 5951 Темирова В. Ю. Лесхоз м/а, 12 үй, 18 п. 25287,34
57 50944 Байзакова Г. И. Шарипов к-сі, 26а үй, 1 п. 25305,97
58 7039 Какишев Д. А. Авангард-3 м/а, 48 үй, 83 п. 25354,67
59 1010108 Кушалиев М. Өркен м/а, Балуан Шолақ к-сі, 7 үй 25373,31
60 29197 Кусайнова М. Б. Қ. Сатпаев к-сі, 52 үй, 35 п. 25421,9
61 39803 Сухамлинов С. Тәуелсіздік данғ., 72 үй, 6 п. 25603,22
62 1054039 Тураханова Ф. А. Тасқала с-сы, 8/27 үй 25633,4
63 22373 Тарабрин А. Қ. Сатпаев к-сі, 24 үй, 69 п. 25934,4
64 9425 Ташкенбай С. Махамбет к-сі, 121 үй, 2 п. 25950,45
65 17559 Тимохин А. Нұрсая м/а, 56 үй, 72 п. 25957,57
66 1012993 Кузбулов Лесхоз-2 м/а, 2-26 үй 26024,62
67 22328 Жапарова Г. Х. Қ. Сатпаев к-сі, 24 үй, 24 п. 26053,97
68 1002665 Шурегалиев А. Жұмыскер м/а, Амантурлин к-сі, 10а үй 26095,59
69 49200 Мункеева М. А. Владимирский к-сі, 99 үй, 16 п. 26282,28
70 22685 Дуспанова Г. К. Қ. Сатпаев к-сі, 23 үй, 68 п. 26379,53
71 48547 Жумашев А. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 315 а п. 26588,47
72 45322 Габбасова В. М. Ж. Молдағалиев к-сі, 28 үй, 109 п. 26757,42
73 51981 Калмыков П. П. Авангард-2 м/а, 23а үй, 78 п. 26852,22
74 1000059 Сырлыбаев А. Атырау-2 м/а, 864а үй 26859,5
75 1012869 Жусип К. У. Самал м/а, 7-12-9г үй 26892,56
76 34498 Сарсенгалиева С. Достық к-сі, 2 үй, 94 п. 27117,09
77 49241 Жалгасова А. А. Владимирский к-сі, 99 үй, 58 п. 27432,04
78 3590 Безухов Г. Авангард-3 м/а, 32 үй, 17 п. 27459,04
79 51439 Карбаев А. Крупский к-сі, 24д үй, 72 п. 27581,01
80 32264 Тажиев К. Е. Қ. Сатпаев к-сі, 25 үй, 70 п. 27624,31
81 150054 Тарскиев Р. Доссор кенті, 3 участок, 120 үй 27650,57
82 29223 Лобыкин Н. А. Қ. Сатпаев к-сі, 54 үй, 25 п. 27658,35
83 39042 Жолдыгулов Б.  А. Құнанбаев к-сі, 30А үй, 207 п. 27947,62
84 25486 Юдина И. И. Әуезов к-сі, 63а үй, 48 п. 28077,35
85 60554 Корнев М. М. Ондасынов к-сі, 9 үй, 6 п. 28272,27
86 22145 Тасмагамбетов Ж. М. А. Құнанбаев к-сі, 30А үй, 213 п. 28418,51
87 33238 Жубанова А. Тайманов к-сі, 9 үй, 7 п. 28444,29
88 4394 Кириличева К. П. Авангард-3 м/а, 40 үй, 51 п. 28474,43
89 1040366 Арыстанова Н. Доссорский к-сі, 36 үй 28738,74
90 37896 Есимов А. Хабиев к-сі, 11 үй, 16 п. 29083,29
91 23114 Хасанов А. М. Сары өзек м/а, 1 үй, 76 п. 29229,72
92 26894 Лазарев И. Ж. Молдағалиев к-сі, 33а үй, 100 п. 29321,44
93 41291 Землянухина Н. Г. Нұрсая м/а, 14 көше, 14 үй, 44 п. 29435,84
94 3728 Леснова Л. В. Авангард-3 м/а, 33 үй, 57 п. 30103,31
95 23491 Исказиева А. Г. Авангард-4 м/а, 4а үй, 67 п. 30387,49
96 4038 Денисенко Н. И. Авангард-3 м/а, 36 үй, 73 п. 30469,11
97 51585 Кандалова Э. В. Құрманғазы к-сі, 3 үй, 62 п. 30490,87
98 6599 Янбаева Т. Р. Авангард-2 м/а, 23 үй, 14, 15 п. 30962
99 60885 Серебряков П, СМП-163 м/а, 5б үй, 2 блок, 5 п, 30984,05
100 47660 Самедыва Н. Тулебаев к-сі, 44 үй, 513 п. 31226,1
101 45057 Вашурина Н. Ю. Ж. Молдағалиев к-сі, 30 үй, 24, 21, 22, 23 ,24а п. 31266,4
102 1008026 Джанасова М. Телецентр м/а, 7 үй 31345,2
103 6586 Карагожин С. Авангард-2 м/а, 23 үй, 1 п. 31383,83
104 7751 Аверьянова Р. П. Махамбет к-сі, 128а үй, 31 п. 31469,27
105 47633 Абилхасов Н., Даулетьярова А. Тулебаев к-сі, 44 үй, 402, 401 п. 31778,65
106 16305 Аязханова Нұрсая м/а, 29 үй, 44 п. 31781,82
107 50446 Тулеуов Е. М. А. Құнанбаев к-сі, 24 үй, 37 п. 31912,92
108 54516 Камидуллин С. С. Алмагүл м/а, 4 үй, 76 п. 31927,55
109 47479 Аманова Ж. Б. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 514а п. 32176,93
110 60560 Байтараков Ондасынов к-сі, 11 үй, 3 п. 32569,08
111 15809 Сейлханова Л. Б. Нұрсая м/а, 29 үй, 9 п. 32642,46
112 16802 Куткожина Л. М. Гагарин к-сі, 124 үй, 103 п. 32978,54
113 5998 Кадырханов А. Б. Лесхоз м/а, 12 үй, 66 п. 33169,09
114 1051448 Хаирлиев С. К. Холодильник ауылы, 111 үй 33314,07
115 47648 Тлепкалиева Тулебаев к-сі, 44 үй, 416 п. 33347,11
116 13379 Айжарыкова Г. М. Вокзал маңы-3 м/а, 17 үй, 3 п. 33507,81
117 47450 Куанышкалиева Г. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 506 п. 33586,85
118 47631 Сейлханова Л. Б. Тулебаев к-сі, 44 үй, 314 п. 33638,66
119 1001975 Зарщикова Г. Сейфуллин к-сі, 12 үй 33665,46
120 1617 Исмуратова Г. У. Қ. Сатпаев к-сі, 3а үй, 23 п. 34114,55
121 11822 Кондаков Д. В. Вокзал маңы-5 м/а, 26 үй, 13 п. 34151,78
122 39043 Умарова А. Құнанбаев к-сі, 30А үй, 206 п. 34197,53
123 59517 Наумов В. В. Әуезов к-сі, 47а үй, 3 п. 34320,3
124 47439 Батыргалиев Б. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 402 п. 34699,49
125 49275 Калиева Б. Владимирский к-сі, 99 үй, 97 п. 34702,63
126 59576 Жаленова  Бимаганов к-сі, 16 үй, 33 п. 35124,08
127 23065 Кузнецова Сары өзек м/а, 1 үй, 27 п. 35170,48
128 2835 Куприянова М. Ф. Авангард-2, 16 үй, 19 п. 35414,48
129 20261 Толемисова А. Б. Құлманов к-сі, 147 үй, 61 п. 35582,4
130 59618 Абрамова В. М. Ватутина к-сі, 9 үй, 9 п. 35756,06
131 6593 Рахимова Е. П. Авангард-2 м/а, 23 үй, 8 п. 36097,32
132 1005289 Даулетова А. Әлиев к-сі, 110 үй 36486,36
133 37719 Джанбаева Б. Д. А. Құнанбаев к-сі, 14 үй, 33 п. 36773,43
134 48327 Мирзоев И. Қ. Сатпаев к-сі, 34 үй, 37, 39 п. 36781,51
135 1045705 Черняева С. Дусипов - Грозненский к-сі, 17 үй 37320,22
136 57737 Калмуханов Р. А. Қ. Сатпаев к-сі, 5б үй, 1 п. 37409,05
137 38012 Романюк Л. М. Гурьевский к-сі, 4 үй, 18 п. 37703,22
138 8496 Бузбанов О. К. Абай к-сі, 21 үй, 90 п. 37746,72
139 5117 Султанова Б. Авангард-3 м/а, 74 үй, 12 п. 37848,21
140 36045 Мельниченко А. Баймұқанов к-сі, 33 үй, 8 п. 37960,88
141 38944 Косжанов М. А. Құнанбаев к-сі, 30А үй, 104а 38481,46
142 24280 Мусагалиева Т. Азаттық данғ., 116 үй, 16 п. 38813,94
143 16770 Утебаева Нұрсая м/а, 55 үй, 17 п. 38935,95
144 25590 Щеглова Е. И. Әуезов к-сі, 52а үй, 82 п. 39158,25
145 28317 Нуржанов Н. М. Авангард-4 м/а, 13 үй, 14 п. 39256,64
146 11795 Мукашева К. М. Вокзал маңы-5 м/а, 27 үй, 27 п. 39305,07
147 10880 Власюк В. Б. Құлманов к-сі, 135 үй, 10 п. 39848,27
148 48583 Кулбаева Д. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 219 п. 40233,02
149 11879 Трактина Л. Вокзал маңы-5 м/а, 25 үй, 4 п. 40313,18
150 35117 Аронова Г. А. Құнанбаев к-сі, 30А үй, 302 п. 40342,3
151 53981 Камзаев Д. К.  Авангард-3 м/а, 39в үй, 25 п. 41071,7
152 38131 Дошанова Г. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 407 п. 41249,66
153 34421 Тургумбаев М. Достық к-сі, 2 үй, 15 п. 41379,62
154 47637 Тлепкалиева А. А. Тулебаев к-сі, 44 үй, 405 п. 41766,58
155 20155 Боранкулов С. Т. Б. Құлманов к-сі, 139 үй, 45 п. 42265,06
156 4918 Хосжанова Д. Х. Авангард-3 м/а, 47 үй, 60 п. 42706,21
157 6592 Татанов М. А. Авангард-2 м/а, 23 үй, 7 п. 43254,27
158 1014360 Коновалова Л. К. М. Дүйсенгалиев к-сі,  3-2 үй 43377,21
159 35513 Игисинова З. Ғ. Бергалиев к-сі, 75 үй, 1 п. 43603,89
160 57798 Шеруенова Б. К. Қ. Сатпаев к-сі, 48г үй, 19 п. 43644,48
161 39460 Кудасов Б. А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 224 п. 43657,68
162 3253 Жалгасов Б. Авангард-3 м/а, 7 үй, 27 п. 44730,89
163 4642 Семерина Л. В. Авангард-3 м/а, 43 үй, 21 п. 45652,48
164 30971 Туленов Ж. Огородная к-сі, 50 үй, 7 п. 45876,13
165 150277 Кадыркулова З. Доссор кенті, 3 участок, 204 үй 47088,04
166 6594 Омаров Б. Д. Авангард-2 м/а, 23 үй, 9 п. 47364,97
167 23025 Куспанов А. Жарбосынов к-сі, 89 үй, 14 п. 47457,1
168 59676 Агимова Волгоградский к-сі, 6 үй, 1 п. 47524,45
169 6598 Ишангалиев Р. Авангард-2, 23 үй, 13 п. 47593,52
170 13642 Наурзалиева Ж. Т. Вокзал маңы-3 м/а, 23 үй, 5 п. 48003,05
171 15788 Наукиев У. А. Нұрсая м/а, 50 үй, 21 п. 48710,02
172 30941 Телицкий С. Г. Огородный к-сі, 36 үй, 13 п. 48738,58
173 12882 Ескалиева Б. Д. Тулебаев к-сі, 44 үй, 302 п. 49379,52
174 59024 Шалабаев А. Қ. Сатпаев к-сі, 35 үй, 2 п. 49606,09
175 13938 Абдрахманова Г. К. Сары арқа м/а, 40 үй, 100 п. 49670,23
176 60878 Лебединская А. Е. СМП-163 м/а, 5б үй, 2 блок, 28 п. 49934,47
5446133,52
  50 000 бастап 100 000 теңге аралығындағы бережақ қарызы бар абоненттер   
П.н. Жеке шот А.Ж.Т. Мекен-жай 01.04.18ж. қарызы
1 47620 Бесмаганетов Р. Тулебаев к-сі, 44 үй, 211, 212 п. 50290,17
2 48921 Туремуратова Л. А. Лесхоз м/а, 14 үй, 12 п.  50646,07
3 6595 Кажиев К. И. Авангард-2 м/а, 23 үй, 10 п. 51342,89
4 17124 Крысова В. Д. А. Құнанбаев к-сі, 30а үй, 402 п. 51893,56
5 150186 Беккалиева А. Доссор кенті, 3 участок, 171 үй 52518,44
6 22401 Глонина Т. С. Қ. Сатпаев к-сі, 26 үй, 27 п. 54595,61
7 47287 Каирханова А. Құнанбаев к-сі, 13 үй, 102 п. 55049,24
8 39117 Неручаева М. Н. Қожақаев к-сі, 11 үй, 7 п. 56723,46
9 3710 Арыстангалиева Д. М. Авангард-3 м/а, 33 үй, 39 п. 59079,17
10 5361 Тарабрин П. Авангард-3 м/а, 76 үй, 62 п. 59568,29
11 1030611 Кириленко Огородная к-сі, 20а үй 59756,28
12 36550 Бисекенова А. Н. СМП-163 м/а, 5 үй, 89 п. 59838,81
13 7080 Шевченко Е. В. Махамбета к-сі, 109 үй, 64 п. 62174,02
14 23019 Капанов Жарбосынов к-сі, 89 үй, 8 п. 65066,55
15 60092 Айтмагамбетов А, Одесская к-сі, 4 үй, 4 п. 66629,79
16 31026 Франков В. В. Баймұқанов к-сі, 47 үй, 33 п. 67391,22
17 36773 Майлыбаева Н. А. Нефтепереработчиков к-сі, 12 үй, 7 п. 68101,14
18 6591 Рыскулов Б. Х. Авангард-2 м/а, 23 үй, 6 п. 68249,36
19 47477 Дауталиев Р. Қ. Сатпаев к-сі, 4а6 үй, 105б п. 70075,08
20 1005503 Мукашев М. О. Исатаева - Товарищеский к-сі, 40 үй 71117,6
21 47619 Кайров  Тулебаева к-сі, 44 үй, 210 п. 73580,49
22 23055 Свежаков В. Н. Сары өзек м/а, 1 үй, 17 п. 73897,64
23 3887 Кабдушева А. А. Авангард-3 м/а, 35 үй, 22 п. 73987,16
24 36716 Маринкина А. В. Лесхоз м/а, 30 үй, 7 п. 75673,57
25 1041679 Арсентьев Н. П. Бөгенбай батыра - Кзылординский к-сі, 38 үй 76702,11
26 25479 Балакина Г. А. Әуезов к-сі, 63а үй, 41 п. 76842,82
27 1001790 Жексемалиева Г. Телецентр м/а, 2 үй 80676,58
28 47220 Мигильян Н. В. Лесхоз м/а, 12 үй, 15 п. 82926,63
29 23089 Сидагулов Р. Сары өзек м/а, 1 үй, 51 п. 84077,54
30 2676 Ищанов Б. Н. Авангард-2 м/а, 22 үй, 60 п. 85968,75
31 59483 Нешев А. М. Әуезов к-сі, 29 үй, 82 п. 86452,74
32 1006204 Арыстанов Б. Лесхоз м/а, 1 үй 86470,19
33 51223 Хасанов Д. К. Әлипов к-сі, 5а үй, 8 п. 92987,17
34 3901 Турлыбаева А. И. Авангард-3 м/а, 35 үй, 36 п. 97208,51
2347558,65
  100 000 теңгеден жоғары бережақ қарызы бар абоненттер   
П.н. Жеке шот А.Ж.Т. Мекен-жай 01.04.18ж. қарызы
1 35055 Самсонов И. В. Баймұқанов к-сі, 51 үй, 47 п. 108540,45
2 28341 Дорогова Т. В. Авангард-4 м/а, 13 үй, 42 п. 127954,71
3 5050 Каирханов Б. П. Авангард-3 м/а, 53 үй, 25 п. 144257,16
4 5186 Шаяхметова Г. Х. Авангард-3 м/а, 74 үй, 82 п. 145648,28
5 3949 Хамидуллина А. К. Авангард-3 м/а, 35 үй, 84 п. 149606,66
6 11271 Есенгалиев А. Вокзал маңы-5 м/а, 12 үй, 18 п. 151211,96
7 1042734 Мухтаров Р. Дулатов к-сі, 25 үй 152120,64
8 2556 Коткова З. И. Авангард-2 м/а, 14 үй, 33 п. 154135,11
9 5599 Лысенко С. В. Студенческий данғ., 190 б үй, 48 п. 158036,14
10 4112 Головко М. Авангард-3 м/а, 37 үй, 48 п. 170933,89
11 5729 Карташева Ю. П. К. Ерниязов к-сі, 16 үй, 53 п. 187050,42
12 37475 Салихова С. Ш. Махамбета к-сі, 107 үй, 19 п. 191500,7
13 27768 Тлеулесова С. И. Азаттық данғ., 72б үй, 7 п. 235997,45
14 6205 Мохначева А. Ю. Лесхоз м/а, 19 үй, 10 п. 241449,48
15 3886 Жакенов А. С.  Авангард-3 м/а, 35 үй, 21 п. 250965,26
2569408,31
Барлығы: 225 абонент 10363100,48
"Заман Нан "ЖШС бастап, Құрманғазы көшесінен "Мерей"базары жанындағы бағдаршамға дейінгі учаскедегі өзіаққыш кәріз коллекторындағы апаттық -қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталғанға дейін жалғасады.  Жұмыстың  аяқталғаны жөнінде хабарланатын болады.
Уақытша келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Тіл ауыстыру

kazakh     russian

check
photo-video
o-vode

Іздеу

Ауа райы болжамы

Погода в Атырау

cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo download clash of clans for pc download clash of clans for pc cara alami menghilangkan ketombe Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Dengan Cepat berbagai cara menghilangkan bau badan cara menghilangkan bau mulut secara alamipagar rumah minimalis desain rumah sederhana modern interior design rumah minimalis sederhana model rumah sederhana teras rumah minimalis umpan ikan mas umpan ikan bawal umpan ikan nila umpan ikan lele umpan ikan patin umpan ikan gejala penyakit jantung ciri ciri penyakit jantung gejala sakit jantung penyakit jantung koroner ciri penyakit jantung penyebab penyakit jantung penyebab kanker serviks gejala kanker serviks ciri ciri kanker serviks gejala kanker otak ciri ciri kanker otak cara menurunkan berat badan cara meninggikan badan cara mengatasi rambut rontok cara mengatasi keputihan cara berhenti merokok cara menghilangkan bau kaki cara menghilangkan panu cara menghilangkan karang gigi cara menurunkan kolesterol cara mengatasi insomnia cara bermain gitar cara belajar gitar cara bermain catur cara bermain rubik belajar bermain gitar cara bermain drum cara bermain piano cara bermain clash of clans tips bermain clash of clans cara main clash of clans cara memainkan gitar Kata Mutiara Kata Bijak Kata Mutiara Kata Kata Lucu