logo
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК

«Атырау Су Арнасы» КМК директоры
Құрметов Руслан Құрметұлы


Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күн сайын
(дүйсенбіден бастап жұмаға дейін)
сағ. 18.00-ден 19.00-ге дейін.

avariinaya
zayavka
center
news
obratnaya

Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

 

№    р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 1 799 386,44 1 006 562,27 -44,1
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 618 528,60 279 168,17 -54,9
1.1. шикізат және материалдар    "-" 352 158,92 174 435,88 -50,5
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 69 034,32 40 282,84 -41,6
1.3. отын    "-" 11 642,24 5 812,03 -50,1
1.4. энергия    "-" 185 693,12 58 637,43 -68,4
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 888 846,22 377 944,93 -57,5
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 808 777,27 344 396,27 -57,4
2.2. әлеуметтік салық    "-" 80 068,95 33 548,66 -58,1
3 Амортизация    "-" 153 316,53 284 992,79 85,9
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 12 819,04 0,00 -100,0
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 12 819,04 0,00 -100,0
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 125 876,05 64 456,38 -48,8
  тартылған көлік қызметі    "-" 24 692,08 8 822,81 -64,3
  байланыс қызметтері    "-" 7 411,34 3 351,86 -54,8
  іссапар шығыстары    "-" 264,26 0,00 -100,0
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 14 170,80 3 018,40 -78,7
  метрология    "-" 397,89 0,00 -100,0
  кадрлар дайындау    "-" 759,98 314,77 -58,6
  табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы    "-" 2 235,31 715,58 -68,0
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 441,84 0,00 -100,0
  медициналық тексеру    "-" 2 842,17 1,24 -100,0
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 765,38 0,00 -100,0
  объектіні күзету    "-" 35 973,45 17 690,04 -50,8
  ауыз су сертификаттау    "-" 268,86 195,88 -27,1
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 1 408,89 0,00 -100,0
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 9 890,89 17 280,45 74,7
  қоршаған ортаны қорғау    "-" 1 805,91 3 995,50 121,2
  газ плиталарына, газ оттықтарға сервистік қызмет көрсету    "-" 320,06 0,00 -100,0
  балық қорғау құрылғыларын жөндеу бойынша су асты жұмыстарын жүргізу    "-" 980,03 0,00 -100,0
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 12 755,25 8 522,03 -33,2
  көлік құралдарын тексеру    "-" 300,82 35,75 -88,1
  жылу қуаты    "-" 1 490,51 512,07 -65,6
  энергетикалық аудит    "-" 6 700,33 0,00 -100,0
ІІ Кезең шығыстары, барлығы    "-" 203 210,70 128 594,63 -36,7
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 203 210,70 128 594,63 -36,7
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 156 733,67 105 916,23 -32,4
6.2. әлеуметтік салық    "-" 15 516,63 5 136,48 -66,9
6.3. амортизация    "-" 2 769,47 7 837,37 183,0
6.4. салықтар    "-" 13 127,04 3 943,61 -70,0
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 15 063,89 5 760,94 -61,8
  үй-жайларды жалдау    "-" 1 058,37 303,10 -71,4
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 2 875,11 0,00 -100,0
  банктік қызмет    "-" 5 359,79 3 112,95 -41,9
  іссапар шығыстары    "-" 1 260,02 601,36 -52,3
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 686,94 19,21 -97,2
  байланыс    "-" 2 197,82 768,53 -65,0
  кеңсе тауарлары    "-" 1 080,94 915,70 -15,3
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 149,85 22,85 -84,8
  жарнама    "-" 395,05 17,23 -95,6
III Барлық шығындар    "-" 2 002 597,14 1 137 607,04 -43,2
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 38 282,04  
V Барлық кіріс мың. тг. 2 002 597,14 1 175 889,08 -41,3
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3      13 565,00 7 114,31 -47,6
VII Нақты құны мың.м3   0,00 159,98  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3   147,63 173,59 17,6
Х Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг. 0,00 2 450,14  
  Инвестициялық бағдарлама (шеберхананы күрделі жөндеуден өткізу) мың. тг. 0,00    

 

Сарқынды суларды бұру және тазарту қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 700 863,30 338 593,21 -51,7
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 143 160,08 52 380,83 -63,4
1.1. шикізат және материалдар    "-" 45 669,20 5 459,64 -88,0
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 50 034,47 24 447,30 -51,1
1.3. энергия    "-" 47 456,41 22 473,89 -52,6
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 371 928,56 173 876,95 -53,2
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 338 424,53 161 145,54 -52,4
2.2. әлеуметтік салық    "-" 33 504,03 12 731,41 -62,0
3 Амортизация    "-" 86 297,00 88 060,71 2,0
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 14 205,54 0,00 -100,0
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 14 205,54 0,00 -100,0
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 85 272,12 24 274,71 -71,5
  байланыс қызметтері    "-" 217,60 840,98 286,5
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 217,62 0,00 -100,0
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 6 979,61 2 102,37 -69,9
  үй-жайларды жалдау    "-" 521,29 149,29 -71,4
  кадрлар дайындау    "-" 445,03 76,23 -82,9
  медициналық тексеру    "-" 995,96 0,61 -99,9
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 5 208,28 8 511,27 63,4
  булану алаңдарын жалдау    "-" 3 531,99 1 012,67 -71,3
  қоршаған ортаны қорғау    "-" 10 233,51 1 967,93 -80,8
  жабдықтар жөндеу жөніндегі басқа ұйымдардың қызметі    "-" 4 072,39   -100,0
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 11 181,52 2 389,59 -78,6
  тартылған көлік қызметі    "-" 19 759,51 5 019,76 -74,6
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 376,98 0,00 -100,0
  іссапар шығыстары    "-" 99,64 0,00 -100,0
  объектіні күзету    "-" 17 718,26 2 186,41 -87,7
  энергетикалық аудит    "-" 3 300,16 0,00 -100,0
  көлік құралдарын тексеру    "-" 148,16 17,61 -88,1
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 264,61 0,00 -100,0
ІІ Кезең шығыстары, барлығы    "-" 108 409,66 46 875,02 -56,8
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 108 409,66 46 875,02 -56,8
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 86 317,17 39 337,07 -54,4
6.2. әлеуметтік салық    "-" 8 545,40 3 124,63 -63,4
6.3. салықтар    "-" 6 465,55 1 942,37 -70,0
6.4. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 7 081,54 2 470,95 -65,1
  банктік қызмет    "-" 2 533,41 1 478,33 -41,6
  іссапар шығыстары    "-" 719,11 296,19 -58,8
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 553,66 7,74 -98,6
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 1 416,10 0,00 -100,0
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 73,80 11,26 -84,7
  жарнама    "-" 194,58 0,00 -100,0
  кеңсе тауарлары    "-" 508,37 367,72 -27,7
  байланыс     "-" 1 082,51 309,71 -71,4
III Барлық шығындар    "-" 809 272,96 385 468,23 -52,4
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 -6 895,61  
V Барлық кіріс мың. тг. 809 272,96 378 829,63 -53,2
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3     10 800,00 4 681,44 -56,7
VII Нақты құны мың.м3        82,39  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3         74,93 74,95 0,0
IX Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг.      

Жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 16 366,15 11 277,85 -31,1
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 9 022,54 6 910,81 -23,4
1.1. шикізат және материалдар    "-" 2 188,58 13,96 -99,4
1.2. отын    "-" 4 838,13 6 118,02 26,5
1.3. энергия     "-" 1 995,83 778,83 -61,0
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 7 135,04 4 247,77 -40,5
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 6 492,30 3 986,49 -38,6
2.2. әлеуметтік салық    "-" 642,74 261,28 -59,3
3 Амортизация    "-" 1,33 0,00 -100,0
4 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 207,24 119,27 -42,4
4.1. қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 207,24 119,27 -42,4
II Барлық шығындар    "-" 16 366,15 11 277,85 -31,1
IV Қаржылық нәтиже мың.тг. 0,00 -6 307,40  
V Барлық кіріс мың.тг. 16 366,15 4 970,45 -69,6
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі Гкал 2 500,00 759,23 -69,6
VII Нақты құны мың.м3    6 546,50 14 854,39 126,9
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың/Гкал 6 546,50 6 546,50 0,0

Тіл ауыстыру

kazakh     russian

check
photo-video
o-vode

Іздеу

Ауа райы болжамы

Погода в Атырау

ТШ қайта жасақтауға онлайн арыз
ТАӘ (*)
Заполните Ф.И.О
Мекен-жайы (*)
Invalid Input
E-mail (*)
Invalid Input
(200 кб көп емес файл) жалғау:
Арыз
Файл таңдалмаған
Invalid Input
Сатып-алу шарты
Файл таңдалмаған
Invalid Input
Меншік иесі туралы мәліметтер
Файл таңдалмаған
Invalid Input
Техникалық шарт
Файл таңдалмаған
Invalid Input