logo
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК

«Атырау Су Арнасы» КМК директоры
Ташлыков Андрей Владимирович


Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күн сайын
(дүйсенбіден бастап жұмаға дейін)
сағ. 18.00-ден 19.00-ге дейін.

avariinaya
zayavka
center
news
obratnaya

Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

 

№    р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 1 799 386,44 1 006 562,27 -44,1
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 618 528,60 279 168,17 -54,9
1.1. шикізат және материалдар    "-" 352 158,92 174 435,88 -50,5
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 69 034,32 40 282,84 -41,6
1.3. отын    "-" 11 642,24 5 812,03 -50,1
1.4. энергия    "-" 185 693,12 58 637,43 -68,4
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 888 846,22 377 944,93 -57,5
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 808 777,27 344 396,27 -57,4
2.2. әлеуметтік салық    "-" 80 068,95 33 548,66 -58,1
3 Амортизация    "-" 153 316,53 284 992,79 85,9
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 12 819,04 0,00 -100,0
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 12 819,04 0,00 -100,0
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 125 876,05 64 456,38 -48,8
  тартылған көлік қызметі    "-" 24 692,08 8 822,81 -64,3
  байланыс қызметтері    "-" 7 411,34 3 351,86 -54,8
  іссапар шығыстары    "-" 264,26 0,00 -100,0
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 14 170,80 3 018,40 -78,7
  метрология    "-" 397,89 0,00 -100,0
  кадрлар дайындау    "-" 759,98 314,77 -58,6
  табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы    "-" 2 235,31 715,58 -68,0
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 441,84 0,00 -100,0
  медициналық тексеру    "-" 2 842,17 1,24 -100,0
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 765,38 0,00 -100,0
  объектіні күзету    "-" 35 973,45 17 690,04 -50,8
  ауыз су сертификаттау    "-" 268,86 195,88 -27,1
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 1 408,89 0,00 -100,0
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 9 890,89 17 280,45 74,7
  қоршаған ортаны қорғау    "-" 1 805,91 3 995,50 121,2
  газ плиталарына, газ оттықтарға сервистік қызмет көрсету    "-" 320,06 0,00 -100,0
  балық қорғау құрылғыларын жөндеу бойынша су асты жұмыстарын жүргізу    "-" 980,03 0,00 -100,0
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 12 755,25 8 522,03 -33,2
  көлік құралдарын тексеру    "-" 300,82 35,75 -88,1
  жылу қуаты    "-" 1 490,51 512,07 -65,6
  энергетикалық аудит    "-" 6 700,33 0,00 -100,0
ІІ Кезең шығыстары, барлығы    "-" 203 210,70 128 594,63 -36,7
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 203 210,70 128 594,63 -36,7
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 156 733,67 105 916,23 -32,4
6.2. әлеуметтік салық    "-" 15 516,63 5 136,48 -66,9
6.3. амортизация    "-" 2 769,47 7 837,37 183,0
6.4. салықтар    "-" 13 127,04 3 943,61 -70,0
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 15 063,89 5 760,94 -61,8
  үй-жайларды жалдау    "-" 1 058,37 303,10 -71,4
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 2 875,11 0,00 -100,0
  банктік қызмет    "-" 5 359,79 3 112,95 -41,9
  іссапар шығыстары    "-" 1 260,02 601,36 -52,3
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 686,94 19,21 -97,2
  байланыс    "-" 2 197,82 768,53 -65,0
  кеңсе тауарлары    "-" 1 080,94 915,70 -15,3
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 149,85 22,85 -84,8
  жарнама    "-" 395,05 17,23 -95,6
III Барлық шығындар    "-" 2 002 597,14 1 137 607,04 -43,2
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 38 282,04  
V Барлық кіріс мың. тг. 2 002 597,14 1 175 889,08 -41,3
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3      13 565,00 7 114,31 -47,6
VII Нақты құны мың.м3   0,00 159,98  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3   147,63 173,59 17,6
Х Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг. 0,00 2 450,14  
  Инвестициялық бағдарлама (шеберхананы күрделі жөндеуден өткізу) мың. тг. 0,00    

 

Сарқынды суларды бұру және тазарту қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 700 863,30 338 593,21 -51,7
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 143 160,08 52 380,83 -63,4
1.1. шикізат және материалдар    "-" 45 669,20 5 459,64 -88,0
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 50 034,47 24 447,30 -51,1
1.3. энергия    "-" 47 456,41 22 473,89 -52,6
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 371 928,56 173 876,95 -53,2
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 338 424,53 161 145,54 -52,4
2.2. әлеуметтік салық    "-" 33 504,03 12 731,41 -62,0
3 Амортизация    "-" 86 297,00 88 060,71 2,0
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 14 205,54 0,00 -100,0
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 14 205,54 0,00 -100,0
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 85 272,12 24 274,71 -71,5
  байланыс қызметтері    "-" 217,60 840,98 286,5
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 217,62 0,00 -100,0
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 6 979,61 2 102,37 -69,9
  үй-жайларды жалдау    "-" 521,29 149,29 -71,4
  кадрлар дайындау    "-" 445,03 76,23 -82,9
  медициналық тексеру    "-" 995,96 0,61 -99,9
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 5 208,28 8 511,27 63,4
  булану алаңдарын жалдау    "-" 3 531,99 1 012,67 -71,3
  қоршаған ортаны қорғау    "-" 10 233,51 1 967,93 -80,8
  жабдықтар жөндеу жөніндегі басқа ұйымдардың қызметі    "-" 4 072,39   -100,0
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 11 181,52 2 389,59 -78,6
  тартылған көлік қызметі    "-" 19 759,51 5 019,76 -74,6
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 376,98 0,00 -100,0
  іссапар шығыстары    "-" 99,64 0,00 -100,0
  объектіні күзету    "-" 17 718,26 2 186,41 -87,7
  энергетикалық аудит    "-" 3 300,16 0,00 -100,0
  көлік құралдарын тексеру    "-" 148,16 17,61 -88,1
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 264,61 0,00 -100,0
ІІ Кезең шығыстары, барлығы    "-" 108 409,66 46 875,02 -56,8
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 108 409,66 46 875,02 -56,8
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 86 317,17 39 337,07 -54,4
6.2. әлеуметтік салық    "-" 8 545,40 3 124,63 -63,4
6.3. салықтар    "-" 6 465,55 1 942,37 -70,0
6.4. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 7 081,54 2 470,95 -65,1
  банктік қызмет    "-" 2 533,41 1 478,33 -41,6
  іссапар шығыстары    "-" 719,11 296,19 -58,8
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 553,66 7,74 -98,6
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 1 416,10 0,00 -100,0
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 73,80 11,26 -84,7
  жарнама    "-" 194,58 0,00 -100,0
  кеңсе тауарлары    "-" 508,37 367,72 -27,7
  байланыс     "-" 1 082,51 309,71 -71,4
III Барлық шығындар    "-" 809 272,96 385 468,23 -52,4
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 -6 895,61  
V Барлық кіріс мың. тг. 809 272,96 378 829,63 -53,2
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3     10 800,00 4 681,44 -56,7
VII Нақты құны мың.м3        82,39  
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың.м3         74,93 74,95 0,0
IX Инвестициялық бағдарлама (материалдар) мың. тг.      

Жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметі бойынша тарифтік сметаның 2018 жылға жарты жылдық орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген 2017-2018 жж Жарты жылдық нақты көрсеткіштер Өзгерістер,  %
1 2 3 4 5 6
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 16 366,15 11 277,85 -31,1
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 9 022,54 6 910,81 -23,4
1.1. шикізат және материалдар    "-" 2 188,58 13,96 -99,4
1.2. отын    "-" 4 838,13 6 118,02 26,5
1.3. энергия     "-" 1 995,83 778,83 -61,0
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 7 135,04 4 247,77 -40,5
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 6 492,30 3 986,49 -38,6
2.2. әлеуметтік салық    "-" 642,74 261,28 -59,3
3 Амортизация    "-" 1,33 0,00 -100,0
4 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 207,24 119,27 -42,4
4.1. қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 207,24 119,27 -42,4
II Барлық шығындар    "-" 16 366,15 11 277,85 -31,1
IV Қаржылық нәтиже мың.тг. 0,00 -6 307,40  
V Барлық кіріс мың.тг. 16 366,15 4 970,45 -69,6
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі Гкал 2 500,00 759,23 -69,6
VII Нақты құны мың.м3    6 546,50 14 854,39 126,9
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) мың/Гкал 6 546,50 6 546,50 0,0

Тіл ауыстыру

kazakh     russian

check
photo-video
o-vode

Іздеу

Ауа райы болжамы

Погода в Атырау

cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo download clash of clans for pc download clash of clans for pc cara alami menghilangkan ketombe Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Dengan Cepat berbagai cara menghilangkan bau badan cara menghilangkan bau mulut secara alamipagar rumah minimalis desain rumah sederhana modern interior design rumah minimalis sederhana model rumah sederhana teras rumah minimalis umpan ikan mas umpan ikan bawal umpan ikan nila umpan ikan lele umpan ikan patin umpan ikan gejala penyakit jantung ciri ciri penyakit jantung gejala sakit jantung penyakit jantung koroner ciri penyakit jantung penyebab penyakit jantung penyebab kanker serviks gejala kanker serviks ciri ciri kanker serviks gejala kanker otak ciri ciri kanker otak cara menurunkan berat badan cara meninggikan badan cara mengatasi rambut rontok cara mengatasi keputihan cara berhenti merokok cara menghilangkan bau kaki cara menghilangkan panu cara menghilangkan karang gigi cara menurunkan kolesterol cara mengatasi insomnia cara bermain gitar cara belajar gitar cara bermain catur cara bermain rubik belajar bermain gitar cara bermain drum cara bermain piano cara bermain clash of clans tips bermain clash of clans cara main clash of clans cara memainkan gitar Kata Mutiara Kata Bijak Kata Mutiara Kata Kata Lucu