logo
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК

«Атырау Су Арнасы» КМК директоры
Құрметов Руслан Құрметұлы


Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күн сайын
(дүйсенбіден бастап жұмаға дейін)
сағ. 18.00-ден 19.00-ге дейін.

avariinaya
zayavka
center
news
obratnaya

Сумен жабдықтау көзі болып Жайық өзені табылады.

№1 Сүзу станциясы - өндірістік өнімділігі - тәулігіне 30000 м3, 1938 жылы салынды. Әрқайсысы 800 м3 көлеміндегі төрт тік тұндырғыштан, өнімділігі қалыпты режимде сағатына 200 м3, әрқайсысының ауданы 20 м2 алты жылдам құм-малтатасты сүзгілерден тұрады.

1999 жылы станция күрделі жөндеуге тұрғызылды (су жүретін құбыр сүзгілері құбырларының технологиялық байламы ауыстырылып, ілмекті арматура толықтай ауыстырылды).

Су бірінші су көтеру станциясынан сүзгі станциясындағы таратушы құдыққа түседі. Су жүретін құбырға коагулянттың жұмысшы ерітіндісі және бастапқы хлорлауға арналған хлор ағатын құбыр кірекесілген. Таратушы құдыққа аралығы 1,5-2 минөт уақытпен полиакриламидтің жұмысшы ерітіндісі ПАА) беріледі, сол жерде су реагенттермен тез және бірқалыпты араластырылады. Тұндырғыштың ортасында реакция жүретін камера ретінде қолданылатын дөңгедек темірбетон стакан орналасқан. Су құдықтан тұндырғыштың реакция жүретін камерасына түсіп (үлпек пайда болатын, іріленетін), одан әрі тұндырғышқа келеді, онда негізгі жүзгіндер тұндырылады. Тұндыру үрдісі 1,5 сағаттан 2 сағатқа дейін созылады. Тұнбалар жинақталуына қарай жойылып отырады. Тұндырғыштағы және реакция камерасындағы су толықтай суағар арқылы Жайық өзеніне ағызылады. Жинақталған лай тұнбасы (биіктігі 0,5 метрден 1,5 метрге дейін) ұсақталып, тұндырғыш толықтай тазарғанша және жуылып-шайылғанша оған су қосылып отырады.

Химиялық талдау жасау үшін судың сынамасын алады, бұл жағдайда, тұндырылған суда жүзгін су 8-12 мг/л-ден аспауы және қалдық хлор 2-3 мг/л-ден кем болмауы қажет. Зертханалық зерттеулерден кейін іріктеу ысырмасын ашады. Тұндырылған және мөлдірлеткен су тұндырғыштан ортақ науаға жинақталып, сүзгілерге қарай жіберіледі. Сүзгілерде су науалар арқылы бөлінеді. Сүзгілеуші толтырғыш болып құм-малтатасты қоспа табылады. Сүзгілеу қабатының биіктігі 4.01-02-2001 ҚНжЕ-не және пайдалану мәліметтеріне сәйкес 1,2-1,5 с. Сүзгілердегі судың ең жоғары деңгейі сүзгіге қарай су әкелетін құбырдың ысырмасымен және ысырманың іріктеуді біртіндеп реттеуімен қолданып отырады. Тәулігіне жуу-шаю саны – 2 рет. Сүзгіден кейін су, екінші рет хлорлау үшін хлор берілетін таза суға арналған коллекторға жинақталады және одан әрі таза суға арналған резервуарларға жіберіледі.

№2 сүзу станциясы - өндірістік өнімділігі - тәулігіне 30000 м3, 1967 жылы салынып, 1968 жылы пайдалануға берілді.

Әрқайсысының көлемі - 900 м3, өнімділігі қалыпты режимде тәулігіне - 5000 м3 төрт көлденең тұндырғыштан, әрқайсысының ауданы 25 м2, өнімділігі қалыпты режимде сағатына 150 м3, сегіз жылдам құм-малтатасты сүзгілерден, коагулянт ерітіндісін дайындауға арналған реагент шаруашылығынан, компрессор қондырғысынан тұрады.

Су бірінші су көтеру станциясынан сүзгі станциясындағы таратушы құдыққа түседі. Таратушы құдыққа аралығы 1,5-2 минөт уақытпен коагулянттың жұмысшы ерітіндісі, хлор ерітіндісі (бастапқы хлорлау) және полиакриламидтің жұмысшы ерітіндісі (ПАА) беріледі, сол жерде су реагенттермен тез және бірқалыпты араластырылады. Су құдықтан тұндырғыштың реакция жүретін камерасына түсіп (үлпек пайда болатын, іріленетін), одан әрі тұндырғышқа келеді. Тұндырғышта негізгі жүзгіндер тұндырылады, ал мөлдірлеткен су бұрғылап тесілген құбыр бойымен іріктеу камерасына жіберіледі. Іріктеу камерасынан су сүзгілерге қарай беріледі. Тұндыру үрдісі 1,5 сағаттан 2 сағатқа дейін созылады. Тұндырғыштағы және реакция камерасындағы су толықтай суағар арқылы Жайық өзеніне ағызылады. Жинақталған лай тұнбасы (биіктігі 0,5 метрден 1,5 метрге дейін) ұсақталып, тұндырғыш толықтай тазарғанша және жуылып-шайылғанша су қосылып отырады. Тұндырылған және мөлдірлеткен су тұндырғыштан ортақ науаға жинақталып, сүзгілерге қарай жіберіледі. Сүзгілерде су науалар арқылы бөлінеді.

Хлор шығыны хлорлағыш қондырғысы операторымен мөлшерлеуіш көмегімен реттеледі және қалдық активті хлордың мөлшеріне байланысты тексеріліп отырады. Суды тазалау үшін жұмысшы коагулянт ерітіндісін беру өздігінен ағу арқылы жүргізіледі.

2000 жылғы тамыз айында станция күрделі жөндеуден өткізу мақсатымен тоқтатылды (ілмекті арматура, құбырлардың, тұндырғыштардың және тұрмыстық бөлмежайлардың технологиялық байламы ауыстырылды). Жөндеуден өткен станция 2001 жылғы сәуірде іске қосылды.

№3 сүзу станциясы. Сүзу станциясының жобалық қуаттылығы - тәулігіне 30 мың текше метр, 2010 жылы салынды.

Өзен суы 1-ші су көтеру станциясы сорғылары көмегімен №3 сүзу станциясына түседі. Станция – екі төмендегідей негізгі және қосалқы ғимараттар мен құрылғылар блогынан тұратын кешен болып табылады:

  • құйынды араластырғыштар, мөлдірлеткіштер және жылдам сүзгілер;
  • реагенттік (коагулянт,полиакриламид) және қызметтік бөлімшелер блогы.
  • №3 сүзу станциясы №1, 2, 4 сүзу станциялармен бірлесе отырып, беткі су көздерін өңдеуге арналған.

№3 сүзу станциясында реагенттік өңдеу үш реагент арқылы көзделеді:

  • гипохлоритпен;
  • күкіртқышқылды алюминиймен;
  • өңдеу кезеңінде бастапқы судың түстілігі мен майлылығының үйлесуіне байланысты полиакриламидпен.

Хлорлау жеке тұрған, 2010 жылы салынған хлорлағыш арқылы жүзеге асырылады.

№4 сүзу станциясы – жобалық өнімділігі 30000 м3; 1994 жылы пайдалануға енгізілді. Құрамында көлемдері 30 м3 екі араластырғыш, көлемдері 225 м3 төрт араластырғыш камера, көлемдері 289 м3 алты флотатор, әрқайсысының ауданы 27 м3 болатын 10 құм-малта тасты сүзгі және көлемі 300 м3 таза суға арналған бассейн бар.

Су, бірінші су көтеру станциясынан екі желімен ПАА ерітіндісімен қарқынды араластыратын араластырғышқа түседі және олардың тұнбаларының түйіршіктері ірілендіріледі. Сағат сайын тұнба канализация арқылы кетіріліп отырады. Араластырғыштағы және 2 араластырушы камерадағы су толық көлемде суағар арқылы Жайық өзеніне ағызылады. Жинақталған лай тұнбасы (биіктігі 0,5 метрден 1,5 метрге дейін) ұсақталып, тұндырғыш толықтай тазарғанша және жуылып-шайылғанша су қосылып отырады. Араластырғыш камерадан шығарылған су, науашалар бойымен флотация жолымен жүзгіндерді жою жүргізілетін флотаторға түседі. Одан кейін, су сутартқы бойымен флотаторлардан әрқайсысының ауданы 27 м2 болатын, жалпы саны – 10 сүзгіге келіп түседі. Сүзгілерге келер алдында суға хлорлы су беріледі. Содан соң, су өз бетімен көлемі 300 м3 таза суға арналған бассейнге құйылып, одан әрі таза су айдайтын сорғылармен көлемі 5000 м3 №7 таза суға арналған резервуарға айдалады. Сүзгілерді жууға арналған су, таза су жинақталатын бассейннен жуып-шаятын суға арналған М-33, М-34 сорғыларымен алынады.

№4 сүзу станциясында 2 хлорлағыш бар. Әрбір хлорлағышта бір-бірден хлор салынған контейнер орналасқан.

Станция жобалық өнімділігін беріп отыр, тазартылатын судың сапасы Мемл.стандарт 2874-82 «Ауыз су», ҚР «Ауыз су» 3-02-002-04 СанЕжН талаптарына сай.

Таза суға арналған резервуарлар сүзу станцияларынан шыққан тазартылған суды жинақтауға арналған. Содан кейін, ауыстыру камералары арқылы су ІІ-ші су көтеру сорғы станциясына қарай жіберіліп, одан әрі тұтынушыға беріледі.

Тіл ауыстыру

kazakh     russian

check
photo-video
o-vode

Іздеу

Ауа райы болжамы

Погода в Атырау

cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo download clash of clans for pc download clash of clans for pc cara alami menghilangkan ketombe Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Dengan Cepat berbagai cara menghilangkan bau badan cara menghilangkan bau mulut secara alamipagar rumah minimalis desain rumah sederhana modern interior design rumah minimalis sederhana model rumah sederhana teras rumah minimalis umpan ikan mas umpan ikan bawal umpan ikan nila umpan ikan lele umpan ikan patin umpan ikan gejala penyakit jantung ciri ciri penyakit jantung gejala sakit jantung penyakit jantung koroner ciri penyakit jantung penyebab penyakit jantung penyebab kanker serviks gejala kanker serviks ciri ciri kanker serviks gejala kanker otak ciri ciri kanker otak cara menurunkan berat badan cara meninggikan badan cara mengatasi rambut rontok cara mengatasi keputihan cara berhenti merokok cara menghilangkan bau kaki cara menghilangkan panu cara menghilangkan karang gigi cara menurunkan kolesterol cara mengatasi insomnia cara bermain gitar cara belajar gitar cara bermain catur cara bermain rubik belajar bermain gitar cara bermain drum cara bermain piano cara bermain clash of clans tips bermain clash of clans cara main clash of clans cara memainkan gitar Kata Mutiara Kata Bijak Kata Mutiara Kata Kata Lucu