logo
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК
  • Атырау Су Арнасы КМК

«Атырау Су Арнасы» КМК Директорының м.а.
Кенжегалиев Арман Ізтілеуұлы


Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күн сайын
(дүйсенбіден бастап жұмаға дейін)
сағ. 18.00-ден 19.00-ге дейін.

avariinaya
zayavka
center
news
obratnaya
Таратушы желілер мен тораптық құбырлар бойымен суды беру қызметі бойынша тарифтік сметаның 2015 жылға орындалуы
№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген Нақты көрсеткіштер
1 2 3 4 5
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 1 710 696,96 1 499 583,97
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 561 333,56 476 885,80
1.1. шикізат және материалдар    "-" 307 589,24 277 675,93
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 60 297,25 64 587,82
1.3. отын    "-" 11 412,84 14 179,77
1.4. энергия    "-" 182 034,23 120 442,29
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 776 352,71 559 427,84
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 706 417,39 511 225,34
2.2. әлеуметтік салық    "-" 69 935,32 48 202,50
3 Амортизация    "-" 244 542,03 277 588,29
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 11 416,99 51 785,04
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 11 416,99 51 785,04
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 117 051,67 133 896,99
  тартылған көлік қызметі    "-" 22 265,77 47 077,84
  байланыс қызметтері    "-" 6 473,35 6 441,47
  іссапар шығыстары    "-" 230,82 336,91
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 13 243,74 10 169,63
  метрология    "-" 347,53 14,36
  кадрлар дайындау    "-" 663,80 1 916,87
  табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы    "-" 1 952,41 942,94
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 385,92 194,84
  электр сымдарының оқшаулануын сынау    "-" 3 597,03 371,52
  медициналық тексеру    "-" 2 482,73 2 472,41
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 668,51 721,41
  объектіні күзету    "-" 31 420,60 30 271,80
  жабдықтар жөндеу жөніндегі басқа ұйымдардың қызметі    "-" 0,00 0,00
  ауыз су сертификаттау    "-" 234,83 57,66
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 1 230,58  
  зертханаларды аттестаттау    "-" 8 639,09 9 931,85
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 1 577,35 2 233,89
  ЖСҚ әзірлеу, басқа да құжаттар    "-" 2 144,00 2 144,00
  газ плиталарына, газ оттықтарға сервистік қызмет көрсету    "-" 279,55 119,20
  балық қорғау құрылғыларын жөндеу бойынша су асты жұмыстарын жүргізу    "-" 856,00 600,00
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 10 941,12 17 107,25
  көлік құралдарын тексеру    "-" 262,74 78,16
  жылу энергиясы    "-" 1 301,87 692,99
  энергоаудит жүргізу    "-" 5 852,33  
ІІ Кезең шығыстары, барлығы    "-" 175 461,19 135 203,63
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 175 461,19 135 203,63
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 136 897,26 90 982,25
6.2. әлеуметтік салық    "-" 13 552,83 9 001,94
6.3. амортизация    "-" 2 418,97 3 310,52
6.4. салықтар    "-" 11 465,67 16 839,03
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 11 126,46 15 069,89
  үй-жайларды жалдау    "-" 924,43 927,93
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 467,38 467,10
  банктік қызмет    "-" 4 681,45 7 789,27
  іссапар шығыстары    "-" 1 094,17 1 496,60
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 600,00 620,49
  байланыс    "-" 1 937,73 1 859,57
  кеңсе тауарлары    "-" 944,13 953,18
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 132,12 96,57
  жарнама    "-" 345,05 350,87
  біліктілігін арттыру    "-" 0,00 508,31
III Барлық шығындар    "-" 1 886 158,15 1 634 787,60
IV Қаржылық нәтиже мың.тг. 0,00 170 020,70
V Барлық кіріс мың.тг. 1 886 158,15 1 804 808,30
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.тг. 14 060,00 14 034,85
VII Нақты құны тг/м3   116,48
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) тг/м3 173,59 104,64 / 173,59

 

 

Сарқынды суларды бұру және тазарту қызметі бойынша тарифтік сметаның 2015 жылға орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген Нақты көрсеткіштер
1 2 3 4 5
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 657 880,65 655 268,01
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 129 251,53 132 293,70
1.1. шикізат және материалдар    "-" 39 889,25 40 769,85
1.2. жанар-жағармай материалдар    "-" 42 840,94 46 206,92
1.4. энергия    "-" 46 521,34 45 316,93
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 324 856,81 292 356,72
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 295 593,09 268 800,68
2.2. әлеуметтік салық    "-" 29 263,72 23 556,04
3 Амортизация    "-" 112 701,00 139 117,27
4 Жөндеу, барлығы, оның ішінде    "-" 12 654,93 14 273,96
4.1. негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу    "-" 12 654,93 14 273,96
5 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 78 416,38 77 226,36
  байланыс қызметтері    "-" 190,06 199,99
  өндірістік орынжайларды дезинфекциялау    "-" 190,08 95,96
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 6 523,00 6 013,52
  үй-жайларды жалдау    "-" 455,31 457,04
  кадрлар дайындау    "-" 388,71 944,13
  медициналық тексеру    "-" 869,91 824,14
  сақтандырудың міндетті түрлері    "-" 4 549,12 4 891,81
  булану алаңдарын жалдау    "-" 3 084,98 2 537,21
  ЖСҚ әзірлеу    "-" 1 056,00 1 056,00
  қоршаған ортаны қорғау    "-" 8 938,34 10 176,63
  жабдықтар жөндеу жөніндегі басқа ұйымдардың қызметі    "-" 3 556,98 3 567,82
  басқа ұйымдардың қызметтері    "-" 9 802,63 8 487,77
  тартылған көлік қызметі    "-" 17 258,72 22 529,71
  бағдарламалық қамтамасыз ету    "-" 329,27 355,32
  іссапар шығыстары    "-" 99,64 101,29
  объектіні күзету    "-" 15 475,82 14 766,55
  энергоаудит жүргізу    "-" 2 882,49  
  көлік құралдарын тексеру    "-" 129,41 38,50
  электр сымдарының оқшаулануын сынау    "-" 2 404,79 182,99
  шығарындыларды талдау жөніндегі қызмет    "-" 231,12  
ІІ Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 93 701,36 63 970,14
6 Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде    "-" 93 701,36 63 970,14
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы    "-" 75 392,76 44 812,15
6.2. әлеуметтік салық    "-" 7 463,88 4 433,79
6.3. салықтар    "-" 5 647,26 8 309,19
6.5. өзге шығыстар, оның ішінде    "-" 5 197,46 6 415,01
  банктік қызмет    "-" 2 212,78 3 120,33
  іссапар шығыстары    "-" 637,43 737,13
  техникалық басқару құралдарын күтіп-ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығындар    "-" 483,59 491,22
  консультациялық, аудиторлық, ақпараттық қызметтер    "-" 230,20 230,07
  пошталық шығындар, мерзімдік басылым    "-" 65,07 47,56
  біліктілігін арттыру    "-" 0,00 250,36
  жарнама    "-" 169,95 172,82
  кеңсе тауарлары    "-" 444,03 449,62
  байланыс    "-" 954,41 915,91
III Барлық шығындар    "-" 751 582,01 719 238,15
IV Қаржылық нәтиже мың. тг. 0,00 18 452,41
V Барлық кіріс мың. тг. 751 582,01 737 690,55
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың.м3    12 145,50 11 591,00
VII Нақты құны тг/м3   62,05
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) тг/м3 74,95 60,99 / 74,95

 

 

Жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметі бойынша тарифтік сметаның 2015 жылға орындалуы

№  р/с Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бекітілген сметада көзделген Нақты көрсеткіштер
1 2 3 4 5
I Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде мың. тг. 13 771,68 12 926,18
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 5 956,02 5 995,42
1.1. шикізат және материалдар    "-" 2 045,40 645,31
1.3. отын    "-" 2 045,36 3 621,29
1.4. энергия     "-" 1 865,26 1 728,81
2 Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде    "-" 7 620,91 6 673,59
2.1. өндірістік персоналдың жалақысы    "-" 6 934,40 6 078,99
2.2. әлеуметтік салық    "-" 686,51 594,60
3 Амортизация   1,07 1,33
4 Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде    "-" 193,68 255,85
  қауіпсіздік және еңбекті қорғау    "-" 193,68 186,81
  басқа ұйымдардың қызметтері   0,00 69,04
II Барлық шығындар    "-" 13 771,68 12 926,18
IV Қаржылық нәтиже мың.тг. 0,00 -5 546,07
V Барлық кіріс мың.тг. 13 771,68 7 380,12
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі Гкал 2 500,00 1 402,36
VII Нақты құны тг/Гкал 5 508,67 9 217,45
VIII Тариф (ҚҚС-сыз) тг/Гкал 5 508,67 5 508,67

Тіл ауыстыру

kazakh     russian

check
photo-video
o-vode

Іздеу

Ауа райы болжамы

Погода в Атырау