Атырау қ., М.Ауэзов қ. 80
"Атырау облысы Су Арнасы" КМК басқармасы: 454017; 454022; 454023; 454026; 454027.
Орталық диспетчерлік қызмет (апаттық): 492002; 492003; 492009; +77011019805.
potrebit

Техникалық шарттар алуды сұрау үлгісі

Жеке тұлғалар үшін:

 1. Белгіленген үлгідегі бланкіде «Атырау облысы Су Арнасы» КМК директорының атына жазылған хат.
 2. Жер учаскесіне жекеменшік құқығын беретін акті.
 3. Қаланың бас жоспарынан алынған, нысанның орналасқан жері көрсетілген көшіргі-сызба.

«Атырау облысы Су Арнасы» КМК директоры

А.И. Кенжегалиев мырзаға

__________________________________

(арыз берушінің аты-жөні), (Ф.И.О.)

__________________________________

(мекен-жайы), (адрес)

Тел: ______________________________

Арыз

Атырау қаласы ___________________________________________(тұрғын үйдің мекен-жайы), (адрес жилого дома) орналасқан тұрғын үйді су құбыры және канализация жүйесіне қосу үшін техникалық құжаттарды (рұқсат қағаз) беруіңізді өтінемін. (выдать технические условия (разрешение) на подключение к сетям водопровода).

Тұрғын үйдің орналасқан жері көрсетілген қаланың бас жоспарынан алынған көшірмені, жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін Актті тіркеп отырмын. (Выкопировка из генплана города с указанием месторасположения жилого дома, Акт на право частной собственности на земельный участок прилагаются).

Күні / дата: _____________

Қолы / подпись: _____________

Жеке меншіктегі су құбырына қосылу үшін техникалық шарттар алу сұранысына қосымша жалғанатын құжаттар тізімі:

 • Тұрғын үйдің орналасу орны белгіленген қаланың бас жоспарынан алынған көшіргі сызба;
 • Жер теліміне жеке меншік құқығы бар акт көшірмесі;
 • Жер телімін бөлу туралы әкім шешімінің немесе меншік иесі туралы мәлімет көшірмесі;
 • Жеке меншік иесінің жеке куәлік көшірмесі;
 • Жеке меншік иесінің техшарттар көшірмесі;
 • Жеке меншіктегі су құбырына қосылуға келісім беретін жеке меншік иесінің қолхаты;

Заңды тұлғалар үшін:

 1. Тапсырысты қоса бере отырып, белгіленген үлгідегі бланкіде «Атырау Су Арнасы» КМК директорының атына жазылған хат.
 2. Жер учаскесіне жекеменшік құқығын беретін акті.
 3. Қаланың бас жоспарынан алынған, нысанның орналасқан жері көрсетілген көшіргі-сызба.
 4. Нобайлық жоба (жаңа нысандар үшін).

Қалалық су құбыры және канализация желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды алуға ТАПСЫРЫС (заңды тұлғалар үшін)

1. Тапсырысшы, ведомості және мекен-жайы____________________________________________ ____________________________телефоны_________________________________________________

2. Нысанның (кешеннің) атауы және мекен-жайы_________________________________________ ___________________________________________________________________________________

3. Жобалау сатысы__________________________________________________________________

4. Құрылыстың басталуы: 20___ж.6 құрылыстың аяқталуы: 20___ ж.

5. Жобаланып отырған нысанның бағдарлық құны________________________________________

6. Жұмыс істеушілердің болжамды саны_____________________________________________ адам

7. Ауысым саны______________________________________________________________________

8. ең көп ауысымда жұмыс істеушілер саны __________________________________________ адам

9. Ғимараттардың қатарлығы___________________________________________________________

І. СУ ҚҰБЫРЫ

1.1. Ауызсу сапасындағы судың жалпы қажеттілігі тәулігіне______________текше метр сағатына_________________ текше метр максимальды (судың ең көп алынатын сағаты

Оның ішінде:
а) шаруашылық-ауызсу мұқтаждарға тәулігіне_______________текше метр, сағатына_______________ текше метр макс.
б) өндірістік мұқтаждарға тәулігіне_________________ текше метр сағатына ___________________текше метр макс.

1.2. Өрт сөндіруге қажетті шығындар______________________________________ ішкі__________________л/сек сыртқы_______________л/сек

1.3. Желідегі талап етілетін қысым_________________ МПа.

ІІ.КАНАЛИЗАЦИЯ

2.1. Қалалық канализацияға ағызылатын сарқынды сулардың жалпы саны тәулігіне________________текше метр, сағатына _____________ текше метр. макс. (сағатына ең көп су бұру)

оның ішінде:
а) нәжістк сулар тәулігіне____________________ текше метр, сағатына__________________ текше метр.макс.
б) өндірістік ластанған сулар тәулігіне ____________________ текше метр, сағатына_________________ текше метр макс. в) шартты-таза сулар тәулігіне ______________________ текше метр, сағатына_________________ текше метр, макс.

2.2. Өнеркәсіптік сарқынды сулардың сапалық құрамы және сипаттамасы, аталған өндірістің сарқынды суларының ерекшелігі (оның ішінде, аталған елді мекендердегі қалалық канализацияға өнеркәсіптік сарқынды суларды қабылдау ережелерін реттеуші нормативтік құжаттарда белгіленген ингредиенттер тізімдемесі бойынша).

ТАПСЫРЫСҚА ҚОСЫМША:

1. Нысандар көрсетілген сызбалар (орамның түгелдей орналасқан жерінің қаланың бас жоспарынан алынған көшіргісі) М1:2000 масштабындағы.

2. Жер учаскесіне жекеменшік құқығын беретін актінің көшірмесі.

3. Нобайлық жоба көшірмесі. Тапсырысты берген (мекеменің атауы)_________________________

лауазымы_______________ қолы__________ АТӘ___________________ күні__________________